Resmi Gazete’de bugün (29.07.2023)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına Takım İhdas Edilmesine Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 150)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Süreksiz 14 üncü Unsurunun Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar Prestijiyle da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408)
–– İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Unsurunun Yedinci Fıkrasında Belirtilen Emeller İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7409)
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Sarsıntılar Nedeniyle Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Mühletinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7410)
–– Sahipsiz Hayvanların Denetim Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Gayesiyle “Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Müdafaa Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7411)
–– Sahipsiz Hayvanların Denetim Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Gayesiyle “Niğde İli Sahipsiz Hayvanları Müdafaa Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7412)
–– Bolu İli, Seben İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7413)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Merkez Mevkii Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7414)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Marmara Adası-Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7415)
–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7416)
–– Mersin İli, Anamur İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18) Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7417)
–– Mersin İli, Aydıncık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olan Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7418)
–– Mersin İli, Bozyazı İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Arsinoe Antik Kenti (MER 12) Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7419)
–– Sakarya İli, Geyve İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7420)
–– Balıkesir İli, Edremit İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Kent İçi Trafik Yoğunluğunu Azaltmak ve Oluşabilecek Afet Durumlarında Alternatif Yol İmkânı Sağlamak Maksadıyla Hazırlanan Edremit Dava Yolu Projesi Kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7421)
–– Aydın Vilayetinde Kurulacak Akköy RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Birtakım Taşınmazların, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7422)
–– İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında Muhtaçlık Duyulan Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7423)
–– Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Savaklı ve Sürgü Mahalleleri Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların Doğanşehir İçmesuyu İsale Sınırı Üretim İşi Kapsamında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7424)
–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Ulucami Mahallesi, Estel Kentsel Sit Alanında Yer Alan ve 1. Küme Yapı Olarak Tescilli Olan Matiate Yeraltı Kentine Yönelik, Mardin Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Şurasının 28/4/2023 Tarihli ve 158 Sayılı Kararıyla Uygun Bulunan Etraf Düzenleme Projesinin Uygulanabilmesi Emeliyle Birtakım Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7425)
–– Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Çiçeklidüz, Özdemirci ve Tatlısu Mahallelerinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Sanayi Sitesi Yapılması Maksadıyla Akçaabat Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7426)
–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7427)
–– Aydın Vilayetinde Kurulacak Bafa RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7428)
–– Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Muhalif Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Tarafından Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve İnançlı Ömür Alanlarının Oluşturulması Hedefiyle Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7429)
–– Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl/Yenimahalle Sonları İçerisinde Bulunan 506 Ada, 2 ve 3 Parsel Numaralı Taşınmazların, Millet Bahçesi Projesi Kapsamında Kıymetlendirilmek Üzere Çaykara Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7430)
ATAMA KARARLARI
–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 7431)
–– Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7432)
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7433)
–– Sıhhat Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Temas ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Temelleri Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile İlgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

FX Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!