Resmi Gazete’de bugün (07.07.2023)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1376 Balıkçılık ve Su Eserleri Dalında Yaşanan Meselelerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Emeliyle Bir Meclis Araştırması Komitesi Kurulmasına Dair Karar
1377 İçişleri Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1378 Plan ve Bütçe Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1379 İnsan Haklarını İnceleme Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1380 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1381 Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında İktisadi ve Mali İşbirliği Mutabakatının Yürürlük Tarihinin 15 Haziran 2023 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7342)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Unsurunda Yer Alan Tevkifat Nispetlerine Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7343)
–– 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Fiyatlarının Tekrar Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344)
–– 6802 Sayılı Masraf Vergileri Kanununun 33 üncü Hususunda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7345)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Paha Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
–– 5602 Sayılı Talih Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Hususunun Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Tekrar Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7347)
–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Hibrid Araç İçin Motor, Batarya ve Alüminyum Motor Bloğu Döküm Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 30/4/2018 Tarihli ve 2018/11715 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7348)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Kimi Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 7349)
–– Hakkari İli, Yüksekova İlçesine Doğal Gaz Arzı Sağlanabilmesi Emeliyle Kurulacak RMS-A Kent Giriş İstasyonunun Üretimi Maksadıyla, İnanlı Köyü Sonları İçerisindeki 101 Ada, 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7350)
–– Balıkesir Vilayetinde Kurulacak Tatlıpınar RES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7351)
–– Sinop Vilayetinde Kurulacak Hamsi RES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7352)
–– Manisa Vilayetinde Kurulacak Kuyucak RES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7353)
–– Ağrı İli, Taşlıçay İlçesine Doğal Gaz Arzı Ulaştırılabilmesi İçin Muhtaçlık Duyulan RMS-A Kent Giriş İstasyonunun İmali Gayesiyle, Yassıkaya Köyü Sonları İçerisindeki 461 Parsel Numaralı Taşınmazın Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7354)
–– 154 kV (Nacarlı-Yeni Şehitlik) Brş.N. Tarsus OSB Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7355)
–– İrtibat Mutabakatı Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV G4-Bor-2 GES TM-Bor OSB TM Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7356)
–– İrtibat Muahedesi Uyarınca Tesis Edilecek Olan ve Güzergâhı Gösterilen “154 kV Kemerburgaz RES TM-Çerkezköy OSB TM Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Gösterilen Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7357)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının Üretimi Maksadıyla Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7358)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Emeliyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7359)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Çizgilerinin Üretimi Maksadıyla Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7360)
–– Hatay İli, Antakya İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazın, Mevcut Hizmet Binasının 6/2/2023 Tarihinde Yaşanan Zelzeleler Sonrasında Ağır Hasar Almış ve Kullanılamaz Duruma Gelmiş Olması Nedeniyle, Yeni Hizmet Binası Yapılmak Üzere Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7361)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Çizgilerinin İmali Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7362)
–– Trabzon Güney Etraf Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı Arası) Yolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7363)
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7364)
–– Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Ulusal Emlak Genel Bildirisi (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 417)
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/15)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2018/37665 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/1819 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/20407 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/14946 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2020/21148 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

FX Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!